Lepsze Konsultacje

Przewodnik PLAN MIEJSCOWY o co tu chodzi
Przewodnik zostanie załączony do sobotniego wydania Gazety Stołecznej (4 października 2014)

„Lepsze konsultacje w samorządzie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Procedura planistyczna jest skomplikowana i trudna w odbiorze dla mieszkańców. To jednak bardzo istotny proces, w efekcie, którego powstają regulacje wpływające na jakość życia w mieście. Z tego powodu zdecydowaliśmy się podjąć temat konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w projekcie „Lepsze konsultacje w samorządzie”. Naszym celem jest zwiększenie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie i wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących konsultacji społecznych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Kto?
Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” jest partnerem Centrum Komunikacji Społecznej i realizuje projekt we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Co?
Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Gdzie?
Targówek Mieszkaniowy w Warszawie – obszar objęty procedurą uchwalenia MPZP Rejonu Skweru im. Stefana „Wiecha” Wiecheckiego.
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6BA17626-C461-42FE-B1A6-F1F7F7104898,frameless.htm

Jak?
1. Akcja edukacyjna – wstęp do konsultacji. Przygotowanie materiału, który da mieszkańcom wiedzę potrzebną do zrozumienia procedury planistycznej i zaangażowania się w nią.
2. Realizacja badania wstępnego na obszarze objętym MPZP. Celem badania jest poznanie problemów i potrzeb mieszkańców i innych grup interesariuszy na terenie objętym planem.
3. Realizacja konsultacji na dwóch etapach:

I etap zbierania wniosków do MPZP
II etap zbierania uwag do wariantowych koncepcji MPZP

W ramach projektu  „Lepsze konsultacje w samorządzie” Stowarzyszenie „Odblokuj” wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej realizuje także działania edukacyjne skierowane do urzędników dotyczące zwiększania partycypacji społecznej.

Projekt trwa do czerwca 2014 r.

Linki:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/projekt-lepsze-konsultacje-w-samorzadzie
http://www.efs.gov.pl/
http://europa.eu/
Centrum Komunikacji Społecznej

 

belka_lepsze konsultacje