Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego

W publikacji „plan na plan. partycypacja w planowaniu miejscowym” dzielimy się naszymi wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi rozszerzania partycypacji na poszczególnych etapach procedury planistycznej sformułowanymi w oparciu o trzy historie konsultacyjne i techniki opracowane w ramach projektu „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego”. Przybliżamy sposoby wykorzystania systemów informacji geograficznej i technik warsztatowych, narzędzi dedykowanych partycypacji dotyczącej zagadnień przestrzennych oraz wyjaśniamy, jak przekazywać wiedzę płynącą z konsultacji projektantom. Ponadto opisujemy nasze inspiracje z wyjazdów studyjnych do miast europejskich, gdzie partycypacja w planowaniu przestrzennym stała się pragmatycznym wyborem realizowanym na co dzień.

 

Loga-610px