M4 metamorfozy

Projektowanie przekształceń konkretnych mieszkań znajdujących się na terenie warszawskiego osiedla Rakowiec. Koncepcje będą wykonywane w oparciu o konkretne potrzeby przedstawione przez mieszkańców. Praca podczas warsztatów będzie oparta przede wszystkim na rozmowach i w…ykonywaniu makiet.
Warsztaty są elementem M4 – cyklu działań przestrzennych i artystycznych na terenie osiedla Rakowiec.

UWAGA!!! PO PIERWSZYM NABORZE ZOSTAŁO TROCHĘ WOLNYCH MIEJSC.
NADSYŁANIE TEKSTÓW NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTANĄ WYBRANI KOLEJNI UCZESTNICY WARSZTATÓW:
DO GODZ. 23:59 WE WTOREK 31 LIPCA 2012 ROKU

Prowadzenie warsztatów:
Małgorzata Kuciewicz (Grupa projektowa Centrala)
Hubert Trammer (Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury)

Oprawa graficzna, koncepcja wystawiennicza:
Magdalena Korzec (Stowarzyszenie „Odblokuj”)

Rakowiec składa się z różnych części o różnorodnych typach zabudowy powstałych od lat trzydziestych XX wieku do początku XXI wieku. Część z nich stanowi wybitne przykłady rozwoju myśli architektonicznej i urbanistycznej. Wśród ich twórców byli tak wybitni architekci jak Helena i Szymon Syrkusowie, Zasław Malicki czy Zofia i Oskar Hansenowie.

Wykonane podczas warsztatów M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY projekty stworzą wystawę, która będzie stanowiła część, odbywającego się pod nazwą M4, dwutygodniowego cyklu działań przestrzennych i artystycznych w środowisku mieszkalnym osiedla Rakowiec w Warszawie.

M4 to cykl działań przestrzennych i artystycznych w środowisku mieszkalnym, które sprzyjać mają refleksji nad sposobem i jakością życia we współczesnym mieście. Podstawowym elementem projektu jest instalacja w przestrzeni publicznej osiedla Rakowiec (w Parku im. Zasława Malickiego) inspirowana teorią Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego Oskara Hansena. Forma przestrzenna stanowić ma ramę dla wystaw, wydarzeń, pokazów i spotkań. M4 to kontynuacja podobnego przedsięwzięcia, które odbyło się w 2011 roku pod nazwą M3 na warszawskim osiedlu Służew nad Dolinką. Także wówczas częścią wydarzenia była wystawa propozycji przekształceń mieszkań. Zaproszeni architekci wykonali modelowe projekty przekształceń typowego dla Służewa mieszkania M3. Tym razem, między innymi z uwagi na bardziej zróżnicowany i zindywidualizowany charakter mieszkań na Rakowcu przedmiotem projektu będą różne mieszkania, reprezentujące różne typy zabudowy, z różnych okresów powstawania a projekty zostaną wykonane we współpracy z ludźmi żyjącymi w nich na co dzień i w dostosowaniu do ich konkretnych potrzeb.

Warsztaty projektowe M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY przeznaczone są w założeniu dla młodych architektów i architektów wnętrz, a także studentów obu kierunków, ale posiadanie dyplomu ukończenia, bądź legitymacji studenckiej odpowiedniej uczelni nie jest warunkiem uczestnictwa. Nie ma także żadnych ograniczeń wiekowych. Zapraszamy osoby będące z ducha młodymi architektami, zainteresowane poszukiwaniem odpowiedzi na potrzeby ludzi, w poszanowaniu dla wartości zastanego dziedzictwa. Oczekujemy gotowości do zdystansowania się od – powszechnie obowiązujących wśród architektów – trendów w projektowaniu mieszkań. Kilkuosobowe grupy warsztatowe zostaną sformowane tak aby różnorodność uczestników zakwalifikowanych do udziału w warsztatach znalazła swoje odzwierciedlenie w składzie poszczególnych grup. Praca podczas warsztatów będzie oparta przede wszystkim na rozmowach i wykonywaniu makiet.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały do pracy warsztatowej. Uczestnicy będą musieli zapewnić sobie we własnym zakresie noclegi w Warszawie oraz podróż do i z Warszawy.

Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani na podstawie przesłanych przez nich na adres mailowy stowarzyszenie@odblokuj.org tekstów na temat „Mieszkania w Polsce – potrzeby i możliwości”.
Szczegółowe sformułowanie tematu jest pozostawione autorom tekstów. Tekst może, lecz nie musi, zawierać ilustracje. Przy wyborze uczestników warsztatów szczególnie liczyć się będzie zdolność do twórczej refleksji i umiejętność dostrzegania faktycznych potrzeb. Tego szczególnie zamierzają poszukiwać w tekstach oceniający. Jednakże nie można wykluczyć, że inne nieprzewidywane w tej chwili walory zawarte w tekście mogą mieć znaczenie przy wyborze uczestników. Tekst winien być uzupełniony krótką notką na temat autora. Teksty winny być zapisane w formacie PDF. Prosimy by ich objętość nie była większa niż 10 MB. Nie jest określona długość tekstu, ale oceniający apelują o dążenie do tego aby były one możliwie zwięzłe. Prosimy o przygotowywanie tekstów jednoosobowo. Podstawą kwalifikacji do udziału w warsztatach będą jedynie teksty przygotowane samodzielnie od nowa. Zawarte w nich ewentualne cytaty z innych tekstów muszą być wyraźnie zaznaczone jako cytaty i nie powinny stanowić zbyt dużej części tekstu.
Najciekawsze z nadesłanych tekstów zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.odblokuj.org oraz na http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Odblokuj/112641382116382 .
Prosimy o przesyłanie w treści maila lub w osobnym pliku PDF danych kontaktowych autora (Imię i nazwisko, adres email i numer telefonu) służących nawiązaniu kontaktu w wypadku zakwalifikowania do udziału w warsztatach.

TEKSTY NALEŻY PRZESŁAĆ DO GODZ.23:59 WE WTOREK 31 LIPCA 2012 ROKU NA ADRES MAILOWY: stowarzyszenie@odblokuj.org

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatorki warsztatów Ludwiki Ignatowicz, na adres ludwika.ignatowicz@odblokuj.org

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.odblokuj.org nie później niż we wtorek 13 sierpnia. Oceniający będą starać się przyspieszyć ten termin, ale to czy to się uda będzie zależne od liczby nadesłanych tekstów. Informacja o zakwalifikowaniu uczestników zostanie przesłana także na podane przez nich adresy mailowe, z prośbą o potwierdzenie w ciągu 7 dni. Brak potwierdzenia będzie podstawą do przekazania miejsca na warsztatach osobie z listy rezerwowej.
Przesłanie tekstu traktowane jest jako wyrażenie zgody na umieszczenie imienia i nazwiska autora na publikowanej w internecie liście osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach bądź liście rezerwowej, a także na bezpłatną publikację w internecie przesłanego tekstu, co nastąpi w przypadku gdy zostanie on uznany za jeden z najciekawszych.

Wstępny program warsztatów projektowych M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY:

Piątek, 31 sierpnia 2012 roku (11:00 – 23:00)
– rozpoczęcie warsztatów
– prezentacja założeń warsztatów, dyskusja na temat problematyki projektowania i przekształceń mieszkań, a także problemu mieszkaniowego w Polsce i na świecie
– podział uczestników na grupy projektowe
– zapoznanie się z mieszkaniami będącymi tematem pracy warsztatowej i ich mieszkańcami
– wspólny wieczór uczestników warsztatów i organizatorów M4

Sobota, 1 września 2012 roku (10:00 – 23:00)
– praca nad projektami
– uczestnictwo w otwarciu M4
– uczestnictwo w odbywającym się w ramach M4 spacerze architektoniczno-urbanistycznym po osiedlu Rakowiec

Niedziela, 2 września 2012 roku (10:00 – 23:00)
– prezentacja kilku wstępnych wersji projektów mieszkańcom poszczególnych mieszkań, wspólne z nimi ustalenie dalszego kierunku prac projektowych
– praca nad projektami

Poniedziałek, 3 września 2012 roku (10:00 – 22:00)
– praca nad projektami i przygotowaniem ich wystawy
– publiczna prezentacja gotowych projektów i otwarcie ich wystawy
– dyskusja nad efektami warsztatów
Poniedziałek, 3 września 2012 roku/ wtorek 4 września 2012 roku (22:00 – 2:00)
– wspólne pożegnalne Warsaw by Night

Warsztaty projektowe M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY poprowadzą:

Małgorzata Kuciewicz
– współzałożycielka i członkini grupy projektowej Centrala, laureatka nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, autorka i współautorka indywidualnie zaprojektowanych wnętrz, obiektów architektonicznych, wystaw, a także projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast. Zajmuje się badaniem, popularyzacją, a także działaniem na rzecz zachowania i rewitalizacji wartościowego dziedzictwa architektury i urbanistyki. Obecnie pracuje nad wystawą mającą ukazywać wyjątkowość Warszawy jako przypadku urbanistycznego, która odbędzie się w ramach tegorocznej edycji festiwalu Synchronicity. Tutorka licznych studenckich warsztatów architektonicznych.

Hubert Trammer
– architekt, nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, stały współpracownik czasopism architektonicznych Architektura-murator i (wychodzącego w Holandii) A10 – New European Architecture, a także Fundacji Twórców Architektury, sędzia konkursów architektonicznych w Polsce i za granicą, w tym międzynarodowego konkursu Europan, kilkukrotny tutor studenckich warsztatów architektonicznych. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie, Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, SARP Lublin. Współpracował także między innymi z Galerią Sztuki Współczesnej Wozownia w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Narodową Galerią Sztuki Zachęta i Warsztatami Kultury w Lublinie, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, Wydziałem Architektury ETH w Zurychu, Instytutem Mediów Architektury i Wzornictwa Strelka w Moskwie.

Magdalena Korzec
– Studentka Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wcześniej uczestniczka koła fotograficznego Barak na Ochocie – Pozytywne Napresje, oraz współorganizatorka warsztatów fotograficznych dla dzieci z domu dziecka w Julinku. Wiceprezes koła fotograficznego przy wydziale Architektury Wnętrz w Warszawie pt. Filtr AW. Uczestniczyła w kilku wystawach zbiorowych – malarskich i fotograficznych, m.i w wystawie w domu kultury MDK Łazienkowska pt. “Miasto Masa Maszyna” (fotografie), wystawie w Instytucie Włoskim (fotografie), w konkursie i wystawie pokonkursowej w Parku Młociny w czerwcu 2008 roku (konkurs “ZTM w obiektywie studentów”) oraz w wystawie pokonkursowej Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej. Uczestniczka tegorocznej Nocy Muzeów z pracownią Rzeźby przy wydziale Architektury Wnętrz z pracownią Antoniego Grabowskiego i as. Krzysztofem Franaszkiem. Zafascynowana fotografią analogową, uczestniczka warsztatów fotograficznych z p.Markiem Szyrykiem. Interesuje się fotografią, malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, architekturą i wszelako pojętą sztuką. W roku 2011 uzyskała dyplom licencjacki na wydz. Architektury Wnętrz. Członek Stowarzyszenia Odblokuj. Autorka jednego z projektów M3_Metamorfozy.

Organizatorem M4 oraz odbywających się w jego ramach warsztatów projektowych M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY jest Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” www.odblokuj.org , http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Odblokuj/112641382116382