Kierunek Biblioteka

Biblioteka-Komorow

Projekt KIERUNEK:BIBLIOTEKA ma na celu wdrożenie systemu oznakowania zewnętrznego opartego na poradniku przygotowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej pt. „Przewodnik po systemie oznakowania” projektu pracowni Motor Studio.

100 bibliotek w których zostanie wdrożony system zostaną wytypowane w konkursie
KIERUNEK: BIBLIOTEKA, prowadzony przez Stowarzyszenie ODBLOKUJ i fundację FRSI

Konkurs KIERUNEK: BIBLIOTEKA adresowany jest do bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Celem Konkursu jest wsparcie bibliotek w informowaniu i promocji usług bibliotecznych w przestrzeni gminy, zachęcenie potencjalnych nowych użytkowników do korzystania z zasobów biblioteki:  promocja usług bibliotecznych poza kręgiem dotychczasowych użytkowników, promocja nowych usług poszerzających dotychczasową ofertę (np. Internet), wdrożenie atrakcyjnego systemu identyfikacji, zgodnego z aktualnymi trendami, prostego i czytelnego, wsparcie procesu sieciowania bibliotek poprzez innowacyjny system oznakowania, wprowadzenie spójnego systemu oznakowania przy zachowaniu lokalnego charakteru instytucji – projekty opracowane zostaną z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnej lokalizacji, upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

W ramach projektu planowane są dwie podstawowe fazy działań:

Przeprowadzenie konkursu  (przygotowanie regulaminu, formularza aplikacyjnego, webinarium, promocji)

Wdrożenie systemu oznakowania zewnętrznego, w skład którego wchodzą kierunkowskazy, tablice informacyjne, oznakowanie dostępu do Internetu) – w ramach tego etapu przeprowadzone zostaną konsultacje techniczne (zdalne oraz w terenie), opracowane projekty techniczne oraz przyznane dotacje na ich realizację.

W ramach projektu system identyfikacji wdrożony zostanie w 100 placówkach bibliotecznych (filie traktujemy jako osobne placówki). Proponujemy także konsultacje techniczne oznakowania wewnętrznego, pod warunkiem finansowania jego realizacji ze środków własnych bibliotek.

Biblioteka-Pniewy2

 

Projekt KIERUNEK: BIBLIOTEKA wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”, które na ten cel otrzymało grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Stowarzyszenie ODBLOKUJ
Fundacja FRSI
Program Rozwoju Bibliotek
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Motor Studio